Blog de călătorii în viață-Tudor Maxim

de ce nu ne place cuvantul provincie

etimologia cuvantului provincie:
teritoriu cucerit de romani în afara
Italiei și supus legilor și organizării
romane.

Etimologie
Cuvântul provincie, moștenit în limbile
moderne din latină prin intermediul limbii
franceze, [1] este compus din prepoziția pro
(pentru) și infinitivul verbului vincere ( a
învinge ). [2]

Cum Bucurestiul nu a invins niciunul dintre teritoriile din Romania cuvantul provincie nu mi se pare cel mai potrivit pentru a denumi regiunile din Romania.

Popular Posts: